kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Akce

23.10. 2019 proběhne SBĚR STARÉHO PAPÍRU v rámci soutěže „VOLÁ TAPÍR, TŘIĎTE PAPÍR“

11.10.2019 se děti ze třídy BERUŠEK zúčastní v dopoledních hodinách preventivního zubního programu

8.10. 2019 se děti v dopoledních hodinách zúčastní prožitkového hudebně-pohybového programu „BUBNOVÁNÍ“

2.10. 2019 je pro děti v dopoledních hodinách připraveno divadelní představení „Pojďme si hrát se slovíčky“


26.9. 2019 se děti ze třídy BERUŠEK zúčastní v dopoledních hodinách edukačního programu v Arcidiecézním muzeu v Olomouci

26.9.2019 proběhne v dopoledních hodinách Logopedická depistáž u dětí, kde byl dán souhlas