kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Akce

21.11. 2019 navštíví děti ze třídy JEŽEČKŮ  městskou knihovnu, kde je pro ně připravena beseda s tématem „Egypt nejsou jen faraoni“

18.11. 2019 proběhne v dopoledních hodinách divadelní představení „Od adventu k Vánocům“

14.11. 2019 navštíví děti ze třídy ZAJÍČKŮ městskou knihovnu, kde je pro ně připravena beseda s tématem „Kašpárek zve do knihovny“

7.11. 2019 se děti ze třídy MYŠIČEK, KRTEČKŮ A ZAJÍČKŮ  zúčastní  Skotančení s Verčou „Naschledanou milí ptáčci“

6.11. 2019 se děti ze třídy JEŽEČKŮ  zúčastní  Skotančení s Verčou „Naschledanou milí ptáčci“

1.11. 2019 proběhne v dopoledních hodinách VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ


24.10. 2019 proběhne SBĚR STARÉHO PAPÍRU v rámci soutěže „VOLÁ TAPÍR, TŘIĎTE PAPÍR“

11.10.2019 se děti ze třídy JEŽEČKŮ zúčastní v dopoledních hodinách preventivního zubního programu

9.10. 2019 se děti ze třídy MYŠIČEK, KRTEČKŮ A ZAJÍČKŮ v dopoledních hodinách zúčastní prožitkového hudebně-pohybového programu „BUBNOVÁNÍ“

8.10. 2019 se děti ze třídy JEŽEČKŮ v dopoledních hodinách zúčastní prožitkového hudebně-pohybového programu „BUBNOVÁNÍ“

2.10. 2019 je pro děti v dopoledních hodinách připraveno divadelní představení „Pojďme si hrát se slovíčky“


27.9. 2019 se děti ze třídy JEŽEČKŮ zúčastní v dopoledních hodinách edukačního programu v Arcidiecézním muzeu v Olomouci

26.9.2019 proběhne v dopoledních hodinách Logopedická depistáž u dětí, kde byl dán souhlas