kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Oznámení

Informace ohledně úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2019 / 2020

 

výše úplaty za předškolní vzdělávání  / školné / na školní rok 2019 / 2020 je  600,- Kč/ na měsíc

Děti ( předškoláci ) narozené do 31.8.2014 školné neplatí !

Neplatí ani děti, které mají odklad školní docházky na školní rok 2019/2020.