kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Projekty

Projekt mezigeneračního soužití

Naše mateřská škola navázala spolupráci s Domovem seniorů POHODA Chválkovice. Cílem projektu jsou aktivity zaměřující se na mezigenerační učení, podporu přirozeně sledovat a komunikovat s lidmi v seniorském věku, ale také učit se respektu a toleranci ve vztahu k druhým lidem a jejich potřebám.

Zvlášť nyní, v době před Vánocemi, chceme babičky a dědečky potěšit alespoň maličkostí, které děti s radostí a nadšením vyrobí (viz naše fotogalerie).


Projekt Mrkvička

V rámci tohoto projektu je podpořen rozvoj environmentálního vzdělávání dětí v mateřských školách, vzájemné sdílení zkušeností mezi zúčastněnými pedagogy.


Místní akční plán vzdělávání – MAP II 

„Naše školka je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše školka se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).“

 

 

 


Mezigenerační program přečti 

Naše školka je zapojená do programu, kdy se senioři  stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kteří chodí pravidelně jednou týdně číst dětem pohádky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů. Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a znalost jazyka. Mohou vstřebat od seniorů klid a rozvahu a přiblížit se odlišné generaci. Senioři na oplátku mohou načerpat energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších.


Se sokolem do života

Projekt zaměřený na rozvoj pohybové gramotnosti u dětí předškolního věku.  Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových činností , začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rádi.


Výzva MŠMT č. 02_20_080 Šablony III

Název projektu: Podpora Mateřské školy kpt. Nálepky, Olomouc

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017112

Datum zahájení fyzické realizace projektu : 01. 09. 2020

Nastavené šablony:

Personální podpora :

Školní asistent – personální podpora MŠ

Rozvojové aktivity MŠ

Projektový den ve výuce