kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Projekty

Projekt Mrkvička

V rámci tohoto projektu je podpořen rozvoj environmentálního vzdělávání dětí v mateřských školách, vzájemné sdílení zkušeností mezi zúčastněnými pedagogy.


Místní akční plán vzdělávání – MAP II 

„Naše školka je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše školka se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).“

 

 

 


MEZIGENERAČNÍ PROGRAM PŘEČTI

Naše školka je zapojená do programu, kdy se senioři  stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kteří chodí pravidelně jednou týdně číst dětem pohádky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů. Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a znalost jazyka. Mohou vstřebat od seniorů klid a rozvahu a přiblížit se odlišné generaci. Senioři na oplátku mohou načerpat energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších.


Druhý krok pro mateřské školy

Projekt probíhá ve spolupráci s UP

Jedná se o preventivní program pro děti předškolního  věku, který je zaměřený na podporu jejich sociálního a emocionálního vývoje.

 


 

Výzva MŠMT ČR „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“

Název projektu: Podpora žáků a pedagogických pracovníků MŠ kpt. Nálepky Olomouc ev. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000879

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol prostřednictvím vzájemných návštěv