kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení kpt. Nálepky 10, Olomouc

Výsledky přijímacího řízení Na Bystřičce 24, Olomouc