Informace pro rodiče předškoláků k zápisu do ZŠ

Milí rodiče,

protože se nemůžeme osobně potkat, přináším Vám pár informací k zápisu do ZŠ.

V měsíci dubnu 2021 proběhnou zápisy do 1. ročníku ZŠ – dle informací jednotlivých škol – viz. stránky škol nebo Magistrátu města Olomouce, odbor školství

 K zápisu musí jít všechny děti narozené do 31.8.2015 (včetně) i děti s odkladem školní docházky

Pokud budete žádat o odklad školní docházky / OŠD/ na školní rok 2021/2022 pro své dítě, oznamte mi to, prosím na emailovou adresu školy: mskpt.nalepky@volny.cz

 K odkladu budete potřebovat:

  • potvrzení o doporučení odkladu školní docházky od dětského lékaře nebo klinického psychologa
  • doporučení z pedagogicko – psychologické poradny / nebo SPC /

Na základě těchto dokladů vydá Základní škola Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Kopii Rozhodnutí o odkladu ze ZŠ + vyjádření z PPP předáte v mateřské škole ve své třídě.

9.3.2021                                                                Mgr. Jana Horáčková, ředitelka MŠ,  tel. 606 930 957

Kontakt na PPP / pedagogicko-psychologická poradna/ Olomouc:

U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 221 045