Znovuotevření MŠ od 12.04.2021

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 bude mateřská škola otevřena pouze pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro mladší děti rodičů IZS a dalších zaměstnanců.

Aktuálně může být ve třídě MŠ pouze 15 dětí.

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se jedná o tyto profese: 

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybrané profesi je nutné doložit potvrzením zaměstnavatele nejpozději v den nástupu do mateřské školy.

Prosíme rodiče, kterých se týká možnost prezenčního vzdělávání ať nás neprodleně informují na

e-mail školy mskpt.nalepky@volny.cz

Nahlášení stravy na pondělí  12.4.2021 je možné rodiči pracovníků IZS do pátku 09.04.2021 do 10.00h a to běžným způsobem.

Předškolní děti jsou ke stravování všechny přihlášeny a v případě, že do MŠ nebudou docházet, musí si stravu rodiče ohlásit individuálně obvyklým způsobem.

Do mateřské školy nevoďte děti s těmito příznaky Covid onemocnění – zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.

Děti i zaměstnanci školy mají povinnost se 2x týdně testovat.

Více informací k testování připravujeme a během dne doplníme. Obecně platné informace najdete např. na webu https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Jana Horáčková, ředitelka školy