Úplata na školní rok 2022/2023

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2022 / 2023

Ředitelka mateřské školy stanovuje v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na období školního roku 2022/2023 takto:

 600,- Kč/kalendářní měsíc

Úplatu za příslušný kalendářní měsíc je nutné uhradit nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce na účet mateřské školy: 1801788349/0800

Děti ( předškoláci ) narozené do 31.8.2017 školné neplatí !

Neplatí ani děti, které mají odklad školní docházky na školní rok 2022/2023.

 

Připomenutí: Žádám Vás o zrušení trvalých příkazů k platbě školného k 30.06.2022. O prázdninách školné neposílejte. Děkuji.

V Olomouci, 12.05.2022                                                              Mgr. Jana Horáčková, ředitelka MŠ