kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Vyhlášky o spádových obvodech MŠ a ZŠ

Od 1.4. 2023 nabývají účinnosti nové vyhlášky o spádových obvodech MŠ a ZŠ

Vyhláška_č._1-2023,_spádové_obvody_MŠ

Vyhláška_č._2-2023,_spádové_obvody_ZŠ