kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Zaměstnanci

Zaměstnanci v MŠ kpt. Nálepky

 

Horáčková Jana, Mgr. – ředitelka školy                      email: mskpt.nalepky@volny.cz

Hradilová Nikola, Mgr.- zástupkyně ředitelky        email: materskaskola.kpt@seznam.cz


Hradilová Nikola, Mgr. – zástupkyně ředitelky

Němcová Andrea – učitelka

Opluštilová Jana, Bc. – učitelka

Pospíšilová Leona –  učitelka

Šimanová Eva – školní asistentka


Slouková Jaroslava – školnice

Poradová Jitka – uklízečka