Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Podpora kvality vzdělávání na MŠ kpt. Nálepky, Olomouc

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000126

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.10.2022

 


Digitalizujeme školu

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace je Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace příjemcem podpory EU.

Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU


Místní akční plán III vzdělávání Olomouc (MAP III)

Naše mateřská škola  je zapojena do projektu Místní akční plán III vzdělávání Olomouc. 

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči.

Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/.


Projekt mezigeneračního soužití

Naše mateřská škola navázala spolupráci s Domovem seniorů POHODA Chválkovice. Cílem projektu jsou aktivity zaměřující se na mezigenerační učení, podporu přirozeně sledovat a komunikovat s lidmi v seniorském věku, ale také učit se respektu a toleranci ve vztahu k druhým lidem a jejich potřebám.

Zvlášť nyní, v době před Vánocemi, chceme babičky a dědečky potěšit alespoň maličkostí, které děti s radostí a nadšením vyrobí (viz naše fotogalerie).


Projekt Mrkvička

V rámci tohoto projektu je podpořen rozvoj environmentálního vzdělávání dětí v mateřských školách, vzájemné sdílení zkušeností mezi zúčastněnými pedagogy.


 

Mezigenerační program přečti 

Naše školka je zapojená do programu, kdy se senioři  stávají pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kteří chodí pravidelně jednou týdně číst dětem pohádky. Právě díky pravidelnosti se zde otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů. Děti při poslechu rozvíjejí svou fantazii a znalost jazyka. Mohou vstřebat od seniorů klid a rozvahu a přiblížit se odlišné generaci. Senioři na oplátku mohou načerpat energii z radosti, upřímnosti a vitality těch nejmenších.


Se sokolem do života

Projekt zaměřený na rozvoj pohybové gramotnosti u dětí předškolního věku.  Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových činností , začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rádi.


Výzva MŠMT č. 02_20_080 Šablony III

Název projektu: Podpora Mateřské školy kpt. Nálepky, Olomouc

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017112

Datum zahájení fyzické realizace projektu : 01. 09. 2020

Nastavené šablony:

Personální podpora :

Školní asistent – personální podpora MŠ

Rozvojové aktivity MŠ

Projektový den ve výuce