kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Třídy

Třídy jsou věkově homogenní

 

1. třída MOTÝLCI – děti ve věku od 2,5-4,5 let

S dětmi v této třídě pracuje:

 Krejčí Šárka – učitelka

Němcová Andrea – učitelka

Lukášová Monika – asistent pedagoga

Polášková Pavlína, Mgr. – školní asistentka

 

2. třída BERUŠKY – děti ve věku od 4,5-7 let

S dětmi v této třídě pracuje: 

Nešporová Darina, Bc. – učitelka

Opluštilová Jana, Bc.– zástupkyně ředitelky

Bartlová Iveta – asistent pedagoga, školní asistentka

 

Režim dne :

Příchod dětí do mateřské školy od 6.15 do 8.15 hodin

06.15 – 08.15                     scházení dětí, hry, individuální, spontánní činnost

08.15 – 08.45                     ranní cvičení / tělovýchovná chvilka / , hygiena

08.45 – 09.00                     dopolední svačina

09.00 – 09.45                     skupinové činnosti, individuální a řízená činnost, plnění vzdělávacích záměrů

09.45 – 11.45                     příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

11.45 – 12.15                    oběd

12.15 – 14.10                     hygiena, příprava na spánek, odpočinek, pro děti s nižší potřebou spánku klidové činnosti

14.10 – 14.30                     hygiena, převlékání, tělovýchovná chvilka

14.30 –  14.45                    odpolední svačina

14.45 – 16.15                    odpolední zájmová činnost – hry, hudební, výtvarné a tělovýchovné   činnosti