kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Třídy

Třídy jsou věkově homogenní

 

1. třída  MYŠIČKY – děti ve věku od 2,5-3,5 let

S dětmi v této třídě pracuje:

Pospíšilová Leona, Bc. – učitelka

Hrbáčková Eva – učitelka

Šimková Monika  – školní asistent

 

2. třída KRTEČCI – děti ve věku od 3,5-4 let

S dětmi v této třídě pracuje:

Blažková Hana, MgA. – učitelka

Dostálová Daniela – učitelka

Dana Kovalčíková, Bc. – asistent pedagoga

 

3. třída ZAJÍČCI – děti ve věku od 4-5 let

S dětmi v této třídě pracuje:

Horáčková Jana, Mgr.  – ředitelka

Polcrová Lenka, Bc. – učitelka

Spurná Marie – učitelka

Bartlová Iveta – školní asistent

 

4. třída JEŽEČCI – děti ve věku od 5-7 let

S dětmi v této třídě pracuje:

Jansová Margita – učitelka

Ryšavá Alena – učitelka

 

Režim dne :

Příchod dětí do mateřské školy od 6.15 do 8.15 hodin

06.15 – 08.15                     scházení dětí, hry, individuální, spontánní činnost

08.15 – 08.45                     ranní cvičení / tělovýchovná chvilka / , hygiena

08.45 – 09.00                     dopolední svačina

09.00 – 09.45                     skupinové činnosti, individuální a řízená činnost, plnění vzdělávacích záměrů

09.45 – 11.45                     příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

11.45 – 12.15                    oběd

12.15 – 14.10                   hygiena, příprava na spánek, pro děti s nižší potřebou spánku klidové činnosti

14.10 – 14.30                     hygiena, převlékání, tělovýchovná chvilka

14.30 –  14.45                    odpolední svačina

14.45 – 16.45                    odpolední zájmová činnost – hry, hudební, výtvarné a tělovýchovné   činnosti