Zaměstnanci

Zaměstnanci v MŠ Na Bystřičce

Horáčková Jana, Mgr. – ředitelka                                     email: mskpt.nalepky@volny.cz

Hajdušková Petra, Mgr. – zástupkyně ředitelky                 email: materskaskola.kpt@seznam.cz

Blažková Hana, MgA. – učitelka

Dostálová Daniela – učitelka

Hrbáčková Eva – učitelka

Jansová Margita – učitelka

Kubová Anežka – učitelka

Krejčí Šárka – učitelka

Polcrová Lenka, Bc. – učitelka

Pospíšilová Leona, Bc. – učitelka

Šimková Monika – školní asistent

Kovalčíková Dana, Bc. – asistent pedagoga

Micheevová Ivana – školní asistent

Ječmínková Eva – školnice

Jurenková Jitka – uklízečka

Vitásková Jana – uklízečka