kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Zaměstnanci

Zaměstnanci v MŠ Na Bystřičce

 

Horáčková Jana, Mgr. – ředitelka                                     email: mskpt.nalepky@volny.cz

Opluštilová Jana, Bc. – zástupkyně ředitelky                 email: materskaskola.kpt@seznam.cz

 

Blažková Hana, MgA. – učitelka

Dostálová Daniela – učitelka

Hrbáčková Eva – učitelka

Jansová Margita – učitelka

Kubová Anežka – učitelka

Spurná Marie – učitelka

Polcrová Lenka, Bc. – učitelka

Pospíšilová Leona, Bc. – učitelka

Šimková Monika – školní asistent

Kovalčíková Dana, Bc. – asistent pedagoga

Micheevová Ivana – školní asistent

 

Ječmínková Eva – školnice

Jurenková Jitka – uklizečka

Vitásková Jana – uklizečka