Mateřské školy
kpt. Nálepky a Na Bystřičce

Cílem je zabezpečit všestranný harmonický rozvoj dětí v souladu s jejich individualitou.

Adresa: kpt. Nálepky 10, Olomouc, 77900
Tel.: 585 223 208
email: mskpt.nalepky@volny.cz

Adresa: Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
Tel.: 585 222 920
email: mskpt.nalepky@volny.cz

Mateřská škola

CO NABÍZÍME

Vytvoření základů pro celoživotní vzdělávání dětí

Rozvoj samostatnosti, tvořivosti, odpovědnosti a zdravého sebevědomí dětí

Nabízíme LOGOPEDII, kterou zajišťuje klinický logoped Mgr. Lenka Doubravová.

Zprávy z MŠ

Aktuálně

Fotogalerie

Jak to u nás vypadá