kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

  • slide11
  • slide1

Mateřská škola kpt. Nálepky

kpt. Nálepky 10, Olomouc, 77900

tel.: 585223208 ; mskpt.nalepky@volny.cz

Mateřská škola Na Bystřičce

Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900

tel.: 585222920 ; mskpt.nalepky@volny.cz

 

 

 

Cílem je zabezpečit všestranný harmonický rozvoj dětí v souladu s jejich věkovými možnostmi a zvláštnostmi tak, aby byly schopné úspěšně se začlenit do života.