Na Bystřičce

Adresa: Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
Tel.: 585 222 920
email: mskpt.nalepky@volny.cz

Třídy jsou věkově homogenní

1. třída  MYŠIČKY – děti ve věku od 2,5-3,5 let

S dětmi v této třídě pracuje:

Polcrová Lenka, Bc. – učitelka

Blažková Hana, MgA. – učitelka

2. třída KRTEČCI – děti ve věku od 3,5-4,5 let

S dětmi v této třídě pracuje:

Dostálová Daniela – učitelka

Kubová Anežka – učitelka

3. třída ZAJÍČCI – děti ve věku od 4,5-5 let

S dětmi v této třídě pracuje:

Horáčková Jana, Mgr.  – ředitelka

Jansová Gita – učitelka

Pospíšilová Leona, Bc. – učitelka

Kovalčíková Dana – asistent pedagoga

4. třída JEŽEČCI – děti ve věku od 5-7 let

S dětmi v této třídě pracuje:

Hrbáčková Eva – učitelka

Krejčí Šárka – učitelka

Školní asistentky:

Šimková Monika

Micheevová Ivana

Režim dne :

Příchod dětí do mateřské školy od 6.15 do 8.15 hodin

06.15 – 08.15                     scházení dětí, hry, individuální, spontánní činnost

08.15 – 08.45                     ranní cvičení / tělovýchovná chvilka / , hygiena

08.45 – 09.00                     dopolední svačina

09.00 – 09.45                     skupinové činnosti, individuální a řízená činnost, plnění vzdělávacích záměrů

09.45 – 11.45                     příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

11.45 – 12.15                    oběd

12.15 – 14.10                   hygiena, příprava na spánek, pro děti s nižší potřebou spánku klidové činnosti

14.10 – 14.30                     hygiena, převlékání, tělovýchovná chvilka

14.30 –  14.45                    odpolední svačina

14.45 – 16.45                    odpolední zájmová činnost – hry, hudební, výtvarné a tělovýchovné   činnosti

Zaměstnanci v MŠ Na Bystřičce

Horáčková Jana, Mgr. – ředitelka                                     email: mskpt.nalepky@volny.cz

Hajdušková Petra, Mgr. – zástupkyně ředitelky                 email: materskaskola.kpt@seznam.cz

Blažková Hana, MgA. – učitelka

Dostálová Daniela – učitelka

Hrbáčková Eva – učitelka

Jansová Margita – učitelka

Kubová Anežka – učitelka

Krejčí Šárka – učitelka

Polcrová Lenka, Bc. – učitelka

Pospíšilová Leona, Bc. – učitelka

Šimková Monika – školní asistent

Kovalčíková Dana, Bc. – asistent pedagoga

Micheevová Ivana – školní asistent

Ječmínková Eva – školnice

Jurenková Jitka – uklízečka

Vitásková Jana – uklízečka