O nás

Informace o MŠ

Zřizovatel školy:
Statutární město Olomouc

Název:

Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace
IČO: 750 29 545

Datová schránka bkdkvyw

Právní forma školy: příspěvková organizace

Součásti:Mateřská škola kpt. Nálepky 10
Mateřská škola Na Bystřičce 24
ŠJ – výdejny (strava se dováží ze ŠJ Rožnavská 21, Olomouc)

Adresa budovy, kde sídlí ředitelství MŠ:

Mateřská škola
kpt. Nálepky 10
779 00 Olomouc

 

Telefonní a e-mailové spojení :

MŠ kpt. Nálepky 585 223 208
MŠ Na Bystřičce 585 222 920
Ředitelka MŠ606 930 957
Zástupkyně řed.731 224 536
  
Logopedie : 
Mgr. Doubravová Lenka/ Ševčíková777 314 103
Mgr. Suchá Karolína737 109 193

Ředitelka MŠ:  Mgr. Jana Horáčková                              email: mskpt.nalepky@volny.cz

Zástupce ředitelky MŠ:   Mgr. Petra Hajdušková        email: materskaskola.kpt@seznam.cz

**********************************************************************************

Počet pedagogických pracovnic: 13

Počet školních asistentek : 4

Asistent pedagoga: 2

Počet provozních pracovnic: 5

Počet tříd :

kpt. Nálepky : 2 třídy

Na Bystřičce : 4 třídy

Provoz mateřských škol:

kpt. Nálepky :  06:15 – 16:15

Na Bystřičce :  06:15 – 16:45

Stručná charakteristika obou mateřských škol

Obě budovy jsou od sebe vzdáleny asi 200 m, byly vystavěny v 50. a 60. letech minulého století pro účely předškolního vzdělávání dětí. Je prováděna pravidelná údržba a opravy budov.

Po sloučení obou mateřských škol v roce 2003 byla  ředitelkou školy jmenována Ludmila Havlíčková, která obě školy vedla do 30.6.2014.

Od 1.7.2014 nastoupila do funkce ředitelky Mgr. Jana Horáčková.

Mateřská škola přijímá děti ve věku 3-6 let. Všechny třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Vybavení týkající se nábytku, hraček a učebních pomůcek je na obou budovách na stejné úrovni  a vyhovuje dětem předškolního věku.

MŠ  kpt. Nálepky je jednopodlažní budova s terasou a přilehlou zahradou. Ve zvýšeném přízemí jsou třídy, herny, šatna, sociální zařízení a kuchyňka. V podkroví jsou kanceláře ředitelky, zástupkyně, učebna  a ordinace klinické logopedie. Logopedii zajišťuje Mgr. Lenka Doubravová.

V  MŠ jsou 2 třídy.

MŠ  Na Bystřičce je jednopodlažní budova se zahradou. V přízemí a prvním poschodí jsou třídy, herny,šatny dětí  a personálu, sociální zařízení, kuchyňky a kancelář ředitelky. V suterénu je výdejna stravy a sklepní prostory.

V MŠ jsou 4 třídy.

Rozpočet

Schválený rozpočet PO rok 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024_2025_kpt._Nálepky

Návrh_rozpočtu na rok 2023_kpt._Nálepky