kpt. Nálepky 10 / Na Bystřičce 24, Olomouc, 77900
585223208 / 585222920 mskpt.nalepky@volny.cz

Zaměstnanci

Zaměstnanci v MŠ kpt. Nálepky

 

Horáčková Jana, Mgr. – ředitelka školy                      email: mskpt.nalepky@volny.cz

Opluštilová Jana, Bc.- zástupkyně ředitelky             email: materskaskola.kpt@seznam.cz


Němcová Andrea – učitelka

Krejčí Šárka – učitelka

Nešporová Darina, Bc. –  učitelka

Lukášová Monika – asistent pedagoga

Bartlová Iveta – asistent pedagoga, školní asistentka

Polášková Pavlína, Mgr. – školní asistentka


Slouková Jaroslava – školnice

Pospíšilová Hana – uklízečka