Zaměstnanci

Zaměstnanci v MŠ kpt. Nálepky

Horáčková Jana, Mgr. – ředitelka školy                      email: mskpt.nalepky@volny.cz

Hajdušková Petra, Mgr.- zástupkyně ředitelky             email: materskaskola.kpt@seznam.cz


Němcová Andrea – učitelka

Nešporová Darina, Bc. –  učitelka

Opluštilová Jana, Bc. – učitelka

Lukášová Monika – asistent pedagoga

Bartlová Iveta – asistent pedagoga, školní asistentka


Slouková Jaroslava – školnice

Pospíšilová Hana – uklízečka