Školní rok 2020/2021

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020 na obou budovách mateřské školy v běžném provozu.

Opatření, která je nutné dodržovat.

 Pro všechny osoby / zákonné zástupce dětí, doprovázející osoby, návštěvy, cizí příchozí osoby / nacházející se v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy – předávání dětí

 V mateřské škole děti roušky nepoužívají.

  • Dítě může doprovázet jen 1 osoba a v prostorách školy se zdrží na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí dítěte / bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ/
  • Přicházející při vstupu do budovy je povinný provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem / dezinfekce připravená u vstupu /.
  • Na Nálepky po přezutí a převlečení dítěte doprovázející osoba dovede dítě k umývárně, instruuje dítě o důkladném umytí rukou, osušení a poté předá dítě učitelce ve třídě. Doprovázející osoba nesmí do umývárny a třídy vstupovat!
  • Na Bystřičce po přezutí a převlečení doprovázející osoba předá dítě učitelce, to jde hned do umývárny a tam si důkladně ruce umyje, osuší a jde do třídy. Dospělí nesmí do třídy vstupovat!
  • Dezinfekci podáváme dětem v omezeném množství. Dbáme na časté a důkladné mytí rukou.
  • Děti, které mají alergické reakce na desinfekční prostředky, projednají zákonní zástupci předem vhodnou desinfekci rukou s vedením MŠ a zajistí svému dítěti speciální desinfekční prostředky.
  • Zákonný zástupce dítě předá přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění zvýšené teploty více než 37stupňů nebo příznaků virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
  • Každé dítě musí mít ve své skříňce k dispozici 2 čisté roušky v igelitovém sáčku podepsané, určené k použití při podezření na příznaky COVID-19.
  • Rodiče, jejichž dítě trpí alergiemi způsobující respirační potíže a nemají v Evidenčním listu záznam lékaře o alergii, musí doložit lékařské potvrzení /předají pedagogickému pracovníkovi ve třídě/.

 

Je zakázáno nosit do třídy předměty a hračky!  Nelze zajistit jejich dezinfekci.

 

V Olomouci, 28.8.2020                                  Mgr. Jana Horáčková, ředitelka MŠ

 

Pozn. Informace mohou být v průběhu následujícího období doplněny nebo upraveny, a to na základě aktuálních informací a pokynů vydaných nadřízenými orgány.