Vážení rodiče, milé děti

přinášíme informace k začátku školního roku:

– provoz začíná 01.09.2021 v běžném režimu

– děti jsou rozděleny do jednotlivých tříd podle věku, seznamy dětí budou na nástěnce při vstupu do školek

– při vstupu je připravena dezinfekce rukou pro dospělé

– pro vnitřní prostory školy stále platí povinnost mít nasazený respirátor – výjimku mají děti i pedagogičtí pracovníci při vzdělávacím procesu

– podrobnější informace o chodu jednotlivých tříd budou představeny v rámci třídních schůzek – proběhnou v jednotlivých třídách v týdnu od 06.09. – 09.09.2021- sledujte nástěnky v šatnách

– do budovy mateřské školy nesmí vstupovat nikdo, kdo vykazuje známky respiračního onemocnění

Těšíme se na vás v novém školním roce.