Cena stravy od 1.1.2022

Školní jídelna oznamuje od 1.1.2022 zvýšení ceny stravy:

věk strávníka      cena

3-6 let                  oběd   – 23,- Kč

dopolední svačina – 13,- Kč

odpolední svačina – 10,- Kč

celkem:                               46,- Kč


7-10 let               oběd      – 28,- Kč

dopolední svačina – 13,- Kč

odpolední svačina – 10,- Kč

celkem:                               51,- Kč