Informativní schůzky k lyžařskému výcviku

Pro zájemce o lyžařský výcvik z MŠ Kpt. Nálepky i MŠ Na Bystřičce se konají informativní schůzky ve

STŘEDU 30. 11. 2022 od 16:00 na budově MŠ Na Bystřičce.