Informace o prázdninovém provozu

Prázdninový provoz pro obě školy bude na MŠ Na Bystřičce 24  od 01.07.2023  – 31.07.2023 /pondělí /

MŠ kpt. Nálepky 10 bude v měsíci červenci a srpnu 2023 uzavřena

 MŠ Na Bystřičce 24 bude uzavřena od 01.08.2023 – 31.08.2023

V měsíci dubnu 2023 budeme zjišťovat prázdninovou docházku dětí

Provoz v obou mateřských školách začne opět 01.09.2023

V případě, že dítě nebude MŠ v době letních prázdnin navštěvovat, nebudou zákonní zástupci školné ani stravné hradit.

Prázdninový provoz se bude řídit aktuální epidemiologickou situací.

Další informace a pokyny k prázdninové docházce budou včas zveřejněny.

V Olomouci, 04.01.2023                                                                                               Mgr. Jana Horáčková