Informace pro rodiče dětí, které musí k zápisu do ZŠ

Vážení rodiče, přináším Vám pár důležitých informací ohledně zápisu do ZŠ a k odkladům školní docházky:

v dubnu 2023 proběhnou zápisy do 1. ročníku ZŠ – sledujte informace jednotlivých škol

 K zápisu musí jít všechny děti narozené do 31.8.2017 (včetně ) i děti s odkladem školní docházky

Pokud budete žádat o odklad školní docházky na školní rok 2023/2024 pro své dítě, oznamte to paní učitelce ve třídě a objednejte se do PPP. Škola poté vypracuje zprávu o dítěti a tu odesílá do poradny. O odkladu se můžete poradit s paní učitelkou ve třídě.

 K odkladu budete potřebovat:

  • potvrzení o doporučení odkladu školní docházky od dětského lékaře nebo klinického psychologa
  • doporučení z pedagogicko – psychologické poradny / nebo SPC /

 

Žádost o odklad s oběma přílohami je nutné předat základní škole.

Na základě těchto dokladů vydá Základní škola, kde jste byli u zápisu Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Kopii Rozhodnutí o odkladu ze ZŠ + vyjádření z PPP předáte v mateřské škole – nutné pro evidenci docházky dítěte na školní rok 2023/2024

********************************************************************************************

Kontakt na Školské poradenské zařízení Olomouc (PPPpedagogicko-psychologická poradna)

U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Telefon pro obecné dotazy: 585 221 045

E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz
Telefon pro objednávání klientů: 585 224 573 (linka je v provozu pouze v Út a Čt v čase od 9:00 do 15:00, pro objednání doporučujeme využít přednostně online žádost o vyšetření)