Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy stanovuje v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na období školního roku 2023/2024 takto:

700,- Kč/ kalendářní měsíc

Úplatu za příslušný kalendářní měsíc je nutné uhradit nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce na účet mateřské školy: 1801788349/0800

Mgr. Jana Horáčková, ředitelka MŠ