Nový školní rok 2023/2024

Provoz na obou mateřských školách / kpt. Nálepky 10 a Na Bystřičce 24 / začíná v pátek 01.09.2023.

Pokud docházka Vašeho dítěte začne v pondělí 04.09.2023, stravu na 01.09.2023 si musíte odhlásit ve školní jídelně přes přístupová hesla nebo telefonicky / 585 417 883, 733 543 873 /. Nejpozději den předem do 10.00 hodiny.

Rozdělení dětí do tříd najdete při příchodu do MŠ na magnetické tabuli.

Další informace budeme vkládat průběžně. Prosím, pečlivě sledujte i informace v šatnách a na dveřích tříd.

Těšíme se na Vás.