Informace k provozu od 12.04.2021

Vážení, milí rodiče,

přináším pár informací k tomu, jak bude od 12. dubna probíhat provoz v mateřské škole. Informace jsou zpracovány na základě manuálů a pokynů z ministerstva školství.

Ještě upozorňuji, že můžou nastat změny v závislosti na aktuálních pokynech a situaci – nadále sledujte webové stránky školy

– do MŠ nastupují zatím pouze předškoláci a mladší děti rodičů vybraných profesních skupin – ve třídě může být maximálně 15 dětí – může se stát, že děti nebudou ve své třídě

– v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování dětí

– prosíme, aby v den testování dítě do mateřské školy vodila dospělá osoba, ne sourozenec. Dospělá osoba provede stěr z přední části nosu a dále bude čekat na vyhodnocení (celý proces může zabrat i 20 – 30 minut).

Na kpt. Nálepky se bude testovat v šatně dětí, po testování rodiče počkají na výsledek před budovou….,  s řádnými rozstupy od ostatních nejméně 2m. Až potom odvádíte děti do umývárny

Na Bystřičce se bude testovat ve třídě myšiček / dle potřeby v přízemí budovy /, nechoďte bez testování do dalších prostor budovy.  Po testování rodiče počkají na výsledek před budovou, na terase…., s řádnými rozstupy od ostatních nejméně 2m. Až potom odvádíte děti dle rozpisu do dané třídy.

– osoby vstupující do mateřské školy mají povinnost nosit respirátory

připomínám, že i děti musí mít roušku  když vejdou do budovy mateřské školy. Při testování ji pouze na chvíli poodkryjí. Roušku smějí odložit až po negativním výsledku testování

– dále pak už děti v prostorách MŠ roušky nemají, zůstává ale potřeba mít 2 čisté roušky ve skříňce pro případ, kdy se u dítěte objeví příznaky respiračního onemocnění a musí být po dobu příchodu rodiče izolováno od ostatních

– nahlaste nám, prosím, případné změny v telefonních číslech nebo mailových adresách

– omlouvání dětí a odhlašování stravy bude probíhat obvyklým způsobem

– pohyb doprovázejících osob v MŠ musí být omezen na nezbytně nutnou dobu

– s jedním dítětem přichází jedna doprovázející osoba

– na kpt. Nálepky zákonný zástupce (příp. pověřená osoba přivádějící dítě do MŠ) je povinen každé ráno před vstupem dítěte do třídy zajistit u něj důkladné umytí rukou

– na Bystřičce dítě vstupuje do třídy a hned odchází do umývárny, kde provede hygienu

– děti, kterých se docházka do MŠ netýká, mají stravu i nadále odhlášenou

Do budovy mateřské školy nesmí vstupovat nikdo, kdo vykazuje známky respiračního onemocnění.

Prosíme rodiče o shovívavost, trpělivost. Moc se na Vás a na Vaše děti těšíme a věřím, že společně dokážeme danou situaci zvládnout a připravit dětem bezpečné a příjemné prostředí.

Mgr. Jana Horáčková, ředitelka MŠ