Školné za měsíc duben 2021

Vážení rodiče,

ředitelka Mateřské školy Olomouc kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace v souladu s § 123 a § 165 zákona č. 561/2004Sb (školským zákonem) a vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021 z důvodu vládního opatření vzhledem k šíření nákazy Covid -19 takto:

  1. Za měsíc duben 2021 se úplata za předškolní vzdělávání promíjí za děti zákonných zástupců, které nespadají do vybraných profesí stanovených v mimořádném opatření a částka se stanovuje na:

0,- Kč

2. Za měsíc duben 2021 se úplata za předškolní vzdělávání, po částečném obnovení provozu, snižuje za děti rodičů, které spadají do vybraných profesí stanovených v mimořádném opatření MZ a do mateřské školy docházejí. Částka se stanovuje na:

450,-Kč.

 

Vratky školného byly provedeny na účet zákonného zástupce dítěte.

V Olomouci, 30.4.2021

Mgr. Jana Horáčková, ředitelka mateřské školy