Testování od 03.05.2021

Vážení rodiče,

z Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování ve školách vyplývá následující změna:

  • od 3. 5. 2021 bude probíhat antigenní testování ve školách jen jednou týdně v pondělí. Test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

V rámci informací z MŠMT sdělujeme:

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

V Olomouci 30.04.2021