Informace k provozu MŠ od 3.5.2021

Na základě informací MŠMT k 29.4.2021 a mimořádného opatření MZDR je provoz mateřské školy v týdnu od 3.5.2021 ve stejném částečném provozu. Do mateřské školy mohou docházet děti v povinném předškolním vzdělávání a děti rodičů vybraných profesí stanovených v mimořádném opatření MZDR.