Provoz mateřských škol od 10.05.2021

Vážení rodiče, na základě informací z MŠMT k provozu škol a školských zařízení

budou od 10.05.2021 obě mateřské školy v provozu pro všechny děti.

Od pondělí bude tedy běžný provoz mateřských škol ve všech jejich třídách.

Základní informace k provozu:

  • od pondělí 10. 05. 2021 se ruší testování dětí v mateřské škole
  • osoby vstupující do mateřské školy mají povinnost nosit respirátory
  • děti v mateřské škole roušky nemají – pro děti zůstává potřeba mít 2 čisté roušky ve skříňce pro případ, kdy se u dítěte objeví příznaky respiračního onemocnění
  • do budovy mateřské školy nesmí vstupovat nikdo, kdo vykazuje známky respiračního onemocnění
  • pohyb doprovázejících osob v MŠ musí být omezen na nezbytně nutnou dobu

 

Předávám informace ze školní jídelny:

všechny děti budou od 10.05.2021 automaticky přihlášeni ke stravování.

Prosíme zákonné zástupce dětí, které do MŠ nenastoupí, o jejich odhlášení běžným způsobem – internetovými odhláškami, telefonicky nebo e-mailem ve školní jídelně.

Děkuji. S pozdravem

Mgr. Jana Horáčková, ředitelka mateřské školy