Úplata za předškolní vzdělávání na měsíce červenec a srpen 2021

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsících červenec a srpen 2021 takto:

Červenec 2021 – mateřská škola uzavřená –        0,- Kč

Srpen 2021 – prázdninový provoz –                600, Kč

Přesný termín výběru školného bude upřesněn.

V případě, že dítě v době letního prázdninového provozu nebude mateřskou školu navštěvovat v daném měsíci ani jeden den, platbu za toto období zákonní zástupci nehradí. Žádosti o osvobození budou připraveny ve třídách, kde dochází Vaše dítě.

V Olomouci 10. 5. 2021

Mgr. Jana Horáčková, ředitelka mateřské školy