Informace pro rodiče dětí, které musí k zápisu do ZŠ

Vážení rodiče,

od 1. do 30. dubna 2022 proběhnou zápisy do 1. ročníku ZŠ – sledujte informace jednotlivých škol

K zápisu musí jít všechny děti narozené do 31.8.2016 (včetně ) i děti s odkladem školní docházky

Pokud budete žádat o odklad školní docházky na školní rok 2022/2023 pro své dítě, oznamte to paní učitelce ve své třídě / o odkladu se můžete poradit s paní učitelkou /.

K odkladu budete potřebovat  :

  • potvrzení o doporučení odkladu školní docházky od dětského lékaře nebo klinického psychologa
  • doporučení z pedagogicko – psychologické poradny / nebo SPC /

 

Žádost o odklad s oběma přílohami je nutné předat základní škole.

Na základě těchto dokladů vydá Základní škola, kde jste byli u zápisu Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Kopii Rozhodnutí o odkladu ze ZŠ + vyjádření z PPP předáte v mateřské škole – nutné pro evidenci docházky dítěte na školní rok 2022/2023

*********************************************************************************

Kontakt na Školské poradenské zařízení (PPP- pedagogicko-psychologická poradna):

PPP OLOMOUC

U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Telefon pro obecné dotazy: 585 221 045

E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz
Telefon pro objednávání klientů: 585 224 573 (linka je v provozu pouze v Út a Čt v čase od 9:00 do 15:00, pro objednání doporučujeme využít přednostně online žádost o vyšetření)