Prázdninový provoz

Prázdninový provoz pro obě školy bude na MŠ Na Bystřičce 24 

od 01.07.2022 /pátek / – 29.07.2022 /pátek /

MŠ kpt. Nálepky 10 bude v měsíci červenci a srpnu 2022 uzavřena

MŠ Na Bystřičce 24 bude uzavřena od 01.08.2022 – 31.08.2022

V měsíci dubnu 2022 budeme zjišťovat prázdninovou docházku dětí

V případě, že dítě nebude MŠ v době letních prázdnin navštěvovat, nebudou zákonní zástupci školné ani stravné hradit.

Prázdninový provoz se bude řídit aktuální epidemiologickou situací.

Další informace a pokyny k prázdninové docházce budou včas zveřejněny.

Mgr. Jana Horáčková, ředitelka