Informace ohledně stávky ve školství

27. listopadu 2023 / pondělí /  bude v naší mateřské škole běžný provoz

Vážení rodiče, 


s ohledem na aktuální situaci v českém školství, kde se projevuje nespokojenost pedagogické i nepedagogické  veřejnosti s postojem vlády k financování škol, se obracíme na Vás s vyjádřením postoje naší mateřské školy.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Jde o nepedagogické pracovníky, jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelné služby dětem.

Rozumíme a sdílíme obavy a potřeby pedagogů i nepedagogů ohledně nedostatečného financování a nesouhlasíme se škrty v resortu školstvíJe zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání.

Přestože uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem, rozhodli jsme se naší školu do této celoplošné stávky nezapojit.


Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči našim dětem a jejich rodičům, kteří očekávají plynulý vzdělávací proces. Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup, který respektuje právo na protest, ale zároveň klade důraz na nepřerušený vzdělávací proces.

Děkujeme za Vaše pochopení.