Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

Pro rodiče předškoláků, kteří půjdou k zápisu do ZŠ (děti narozené do 31.8. 2018 + odklady školní docházky)

V úterý, dne 28.11.2023 od 15.30 hod. proběhne ve třídě Berušek (MŠ kpt. Nálepky) a ve třídě Zajíčků (MŠ Na Bystřičce) informativní schůzka ohledně školní zralosti dětí.

Ve středu, dne 29.11.2023 od 15.30 hod. proběhne ve třídě Ježečků (MŠ Na Bystřičce) informativní schůzka ohledně školní zralosti dětí.

Po schůzce můžete využít možnosti konzultace s třídními učitelkami.