Květen 2022

Úplata na školní rok 2022/2023

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2022 / 2023 Ředitelka mateřské školy stanovuje v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších

Přijímací řízení cizinců

Přijímací řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých  opatřeních  v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny Порядок прийому іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі