Přijímací řízení cizinců

Přijímací řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých  opatřeních  v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Порядок прийому іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України

 

K přijímacímu řízení se mohou hlásit:

Для процедури вступу можуть подати заявку:

  1. Cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazují se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany), nebo

2. cizinci, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou (prokazují se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

 

1) іноземцям, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні (що підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту), або

2) Іноземці, яким надано візу для перебування більше 90 днів з метою перебування в Чеській Республіці, яка тепер автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом (підтверджується візою наклейка або штамп в паспорті).

 

Přijímací řízení cizinců na školní rok 2022/2023 bude probíhat dne

Порядок прийому іноземців на 2022/2023 навчальний рік відбуватиметься:

  1. 6. 2022 – 9:00 – 11:00 hodin
  2. 6. 2022 – 9:00 – 11:00 hodin

 

Dokumenty ke stažení budou vyvěšeny později.
Документи для завантаження будуть опубліковані пізніше.

Dokument ke stažení:

Přijímací-řízení